Медіа

У цьому розділі представлена різноманітна текстова, звукова та візуальна інформація з проблематики екології, відходів, раціонального використання ресурсів та енергії, екологічно грамотного підходу до життя сучасних людей.

Медіа, в широкому розумінні цього терміна, має великий вплив на людину, як засіб комунікації між ним і навколишнім світом.

Стрімкий інформаційний світ, який нас оточує, зробив медіа одним з головних інструментів передачі інформації.